• 2020
Premiär i Tollerupsjön 2020-03-21
200516 Vulgata kläcker i Tollerupsjön
Antonios första regnbåge
200520 Filippa 8 år 1:a öring
2020-05-02 Fin öring i Tollerupsjön m.m.
200621 Karp-mete i Tollerupsjön