• Arbetsdag i Tollerupsjön

ARBETSDAG I TOLLERUP:
 

NÄR: VARJE TORSDAG KL 17.00 och framåt.
 

Vi har en arbetsdag i Tollerupsjön varje torsdag eftermiddag / kväll från kl 17.00, för att fixa till lite extra runt sjön, typ ta bort sly, fixa bryggor, såga upp fallna träd, allmän städning runt Tollerupsjön, dra upp vass i sjön, m.m.
 

Det hade varit trevligt om någon / några av våra medlemmar ville komma och hjälpa oss med detta. Även

icke medlemmar är välkomna hit och hjälpa till.
 

Ta med er egna redskap / verktyg, då klubben inte har så mycket att dela ut till folk, typ hammare, såg, skruvdragare, skruv, spik, kofot, motorsåg, grästrimmer, vadare m.m.

Så nu hjälps vi åt att städa och göra iordning Tollerupsjön för allas trivsel.

 

MYCKET VÄLKOMNA SKA NI VARA, ÖNSKAR STYRELSEN FÖR HÖÖRS HAVS- OCH FLUGFISKEKLUBB.