Styrelsen för Höörs Havs- och Flugfiskeklubb

Ordförande:Lars Forsberg0702-704428
V. OrdförandeMattias Palmqvist0702-263974

palmqvist1@hotmail.com

KassörMichael Hansson0702-228202

michans@bredband2.com

SekreterareRose-Marie Forsberg0413-24356

forsberg.rosemarie@gmail.com

LedamotPer Karlsson0708-589363

p.karlsson49@gmail.com

LedamotRolf Karlsson0709-620108

info@agentbygg.se

LedamotJohannes Landgren0709-662094johanneslandgren87@gmail.com
Web-master:Michael Hansson0702-228202michans@bredband2.com

HÖÖRS HAVS- OCH FLUGFISKEKLUBBS STYRELSE TILLSTÅND:

Klubbens samtliga styrelsemedlemmar har tillstånd att utöva fiskevård i form av karpfiske, utöver ordinarie fisketid.

Kontakta styrelsen