Styrelsen för Höörs Havs- och Flugfiskeklubb

Ordförande:Mikael Olofsson0706-539715mikaelolofsson@me.com
V. OrdförandeRolf Karlsson0709-620108

rolfkarlsson1955@gmail.com

Kassör / Web.Michael Hansson0702-228202

michans@bredband2.com

SekreterareMikael Jormelius0705-562730

spanstig@hotmail.com

LedamotPer Karlsson0708-589363

p.karlsson49@gmail.com

LedamotMattias Palmqvist0702-263974

palmqvist1@hotmail.com

LedamotJohannes Landgren0709-662094johanneslandgren87@gmail.com
SuppleantZaim Hadzihasanovic0707-793990zaja@live.se
SuppleantAlma Hadzihasanovic0723-250100almafajic1234@gmail.com

HÖÖRS HAVS- OCH FLUGFISKEKLUBBS STYRELSE TILLSTÅND:

Klubbens samtliga styrelsemedlemmar har tillstånd att utöva fiskevård i form av karpfiske, utöver ordinarie fisketid.

Kontakta styrelsen