Temperatur i vattnet: 16 C° 2023-09-23
sv

Bli medlem

Bli medlem

Ange följande vid ansökan:

Namn, adress, postnr och postadress, mobiltelefon samt email-adress.

När ni sen betalar in pengarna till vårt bank-giro, så räcker det att ni skriver ert namn och postadress, så vi ser vem som betalt in medlemsavgiften. BG-nr till Sparbanken Skåne: 5436-1829

 Medlemsavgift:
 Senior: 200 kr fr.o.m. 17 år
 Junior: 100 kr t.o.m. 16 år

Efter att vi sett att pengarna kommit in på vårt Bank-giro nr, så skickar vi ut ert medlemskort.